Fibro pro - Акустични апсорбери

Фибро Про апсорберите се нова дизајнирана линија на акустични панели.

Fabric panel

„ Fabric panel“ се елеганти панели со едноставна геометриска форма за акустично третирање на простори.

ДЕ Прогресив

„ДЕ Прогресив“ е безшумен систем со високо ниво на резултати кој е разработен со цел да го намали преминувањето на звук меѓу два спрата.

Едукативно

Дознајте повеќе за акустиката и звучната изолација, преку нашите едукативни текстови

ПРОЕКТИРАЊЕ

Проектот за звучна изолација наложува секогаш да се направи длабинска анализа на ситуацијата со цел да се добијат прецизни резултати.

OptiBoom 2.0

OptiBoom 2.0 е направен како резултат на многуте барања од нашите клиенти.